Skip to content

AVÍS LEGAL

DADES GENERALS

D\’acord amb l\’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic posem a la seva disposició les següents dades:

Centre Psicologia Sanitària Lluís Gatius Joher està domiciliat al carrer Sant Joan Baptista 40-42 3er 1era de Figueres , amb CIF 40.447.135-W.

Al web www.lluisgatius.com hi ha una sèrie de continguts de caràcter informatiu sobre psicologia i Teràpia familiar. El seu principal objectiu és facilitar als clients i al públic en general, la informació relativa a la teràpia que es realitza i a les activitats de diferents temàtiques que poden ser d’interès.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) s\’informa a l\’usuari que totes les dades que ens proporcioni seran incorporades a un fitxer, creat i mantingut sota la responsabilitat de Centre Psicologia Sanitaria Lluís Gatius Joher.
Sempre es va a respectar la confidencialitat de les seves dades personals que només seran utilitzades amb la finalitat de gestionar els serveis oferts, atendre les sol·licituds que ens plantegi, realitzar tasques administratives, així com remetre informació tècnica, comercial o publicitària per via ordinària o electrònica .

Per exercir els seus drets d\’oposició, rectificació o cancel·lació s\’ha de dirigir al següent correu: info@lluisgatius.com

CONDICIONS D\’ÚS

Les condicions d\’accés i ús del present lloc web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l\’usuari a realitzar un bon ús de la web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers.

Ser usuari del web de www.lluisgatius.com implica que reconeix haver llegit i acceptat les presents condicions i el que les estengui la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si pel motiu que sigui no està d\’acord amb aquestes condicions no continuï usant aquest web.

Qualsevol tipus de notificació i / o reclamació solament serà vàlida per notificació escrita i / o correu certificat.

RESPONSABILITATS

Centre Psicologia Sanitària Lluís Gatius Joher no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats en fòrums, xarxes socials o qualssevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador.

No obstant això, tenint en compte els art. 11 i 16 de la LSSI-CE, Centre Psicologia Sanitària Lluís Gatius Joher es compromet a la retirada o si escau bloqueig d\’aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l\’ordre públic.

Tampoc l\’empresa es farà responsable dels danys i perjudicis que es produeixin per fallades o males configuracions del programari instal·lat a l\’ordinador de l\’internauta. S\’exclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o fallada que es produeixi quan l\’usuari es connecti a internet. Igualment no es garanteix la inexistència d\’interrupcions o errors en l\’accés al lloc web.

Així mateix, Centre Psicologia Sanitària Lluís Gatius Joher es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, així com la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment sense assumir alguna responsabilitat per això.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Centre Psicologia Sanitària Lluís Gatius Joher és titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s\’hi incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d\’aquesta empresa.
Cap material publicat en aquesta web podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de Centre Psicologia Sanitària Lluís Gatius Joher.

Tota la informació que es rebi a la web, com comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a Centre Psicologia Sanitària Lluís Gatius Joher de manera gratuïta. No s\’ha d\’enviar informació que NO pugui ser tractada d\’aquesta manera.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per a qualsevol litigi que pogués sorgir relacionat amb el lloc web o l\’activitat que s\’hi desenvolupa seran competents Jutjats de Figueres renunciant expressament l\’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.