Skip to content

“Em pregunto si les estrelles estan il·luminades

perquè cadascú algun dia pugui trobar la seva”

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
El Petit Príncep

 

ACOMPANYAMENT AL FINAL DE VIDA

Teràpia de la dignitat

L’acompanyament al final de vida comprèn un espai on tant la persona afectada com la resta de la família pot compartir, potser per primer cop, de manera conjunta, aspectes de la situació actual i com aquesta condiciona el dia a dia de cadascun d’ells. També és un espai on es tracten aspectes pendents del passat.

Es compaginen sessions individuals amb sessions conjuntes amb la família o persones significatives del pacient.

 

La Teràpia de Final – Teràpia de la Dignitat es planteja com una psicoteràpia per pal·liar el patiment psicosocial i existencial dels pacients en situació terminal o davant una malaltia crònica. Se centra en abordar aquelles qüestions que al pacient li semblen més rellevants o en les quals té més interès amb la finalitat que siguin recordades.

El contingut d’aquestes entrevistes es transcriu, amb la finalitat que una persona de confiança ho pugui guardar i ho pugui transmetre en un futur.