Skip to content

“Les paraules són font de malentesos”

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
El Petit Príncep

 

TERÀPIA FAMILIAR

La teràpia familiar es basa en la idea que qualsevol problema que afecta la família o algun del seus membres poden solucionar-se millor amb la participació de les persones significatives.

La família és el lloc on tot ésser humà es desenvolupa. Són moltes les situacions que poden afectar la bona convivència o que poden complicar la funció de desenvolupar les capacitats dels seus integrants.

Quan la família s’exposa a situacions estressants, o algun fet la desestabilitza, els recursos propis de la família es despleguen per donar respostes adaptatives i retornar a l’estabilitat. No obstant això, si els esdeveniments són molt intensos o sobrepassen la disponibilitat de recursos propis, la família entra en un estat de crisi. En aquest cas, el sistema familiar ha de recórrer a recursos externs.